Aby nawiązać z nami współprace prosimy o kontakt telefoniczny, a następnie wysłanie zlecenia zawierającego:


1) Fotografie
2) Czytelne wyciski silikonowe lub skany w pliku STL/ chmura Sirona, iTero, Medit
3) Planowana kolorystyka uzupełnienia protetycznego
4) Zarejestrowane zwarcie
5) Pełen opis wymagań oraz terminy poszczególnych etapów

Przykładowy protokół fotograficzny